084 515 3755

Heritage Hill Kampus (Afrikaans) 

Soek jy na ‘n veilige , unieke skooltjie vir jou kind? ‘n Plek waar Christelike fondasies vasgelê word en waar jou kind leer om met maatjies te deel , mekaar te respekteer en liefde vir mekaar bo alles te hê? Is jy opsoek na ‘n plek waar jou kind as geheel , liggaam , siel en gees tot sy haar volle potensiaal kan ontwikkel ? Dan is hierdie plaasskooltjie net die plek vir jou.

Skoolure is van 07:00 tot 17:00. Kinders kan enige tyd tussen 07:00 en 08:00 afgelaai word. Daar sal nie pap bedien word na 08:15 elke oggend nie.

 • 1-2 jarige klassies 07:00-12:00/14:00
 • Halfdag 07:00-14:00
 • Voldag 07:00-17:00 (1jr Gr RR)
 • Mieliepap en Hawermout word elke oggend bedien tot 08:15
 • Speeltyd word vrugte en koekies bedien en op Vrydae roomys
 • Middagetes is 11:30 en 12:00.
 • Gebalanseerde eetplan deur dieetkundige uitgewerk, word bedien
 • Voldag maatjies kry 15:00 toebroodjies Kinders moet elke dag waterbottel met vars water skooltoe bring
 • Geen kinders mag uit krane drink nie 
 • Sap word saam metmiddagete bedien
 • Basiese dagprogram bestaan uit: Ontbyt, Toiletroetine, Bybelstorie, Temabespreking, Individuele assessering, Uur Buitespeeltyd, Aktiwiteite, Storie tyd, Uur rustyd, Buitespel
 • Slaap is nie verpligtend nie, maar wel rus. Geen kind mag ander aktiwiteit doen terwyl dit rustyd is nie
 • Verskillende aktiwiteite word daagliks aangebied
 • Hierdie aktiwiteite is nie verpligtend nie en daar word terselftetyd aktiwiteit in klas ook aangebied
 • Registrasie en enige admin word direk met betrokke aktiwiteit gereel
 • Skool onderwyseres ontvang geen kontant namens ouers nie
 • Huidige aktiwiteite is Ballet, Musiek, EQ Kids, Krieket, Gholf en Swemlesse
 • Ouers kry elke jaar geleentheid om vir 5 aktiwiteite te stem wat die volgende jaar aangebied sal word
 • Clamber Club is verpligtend teen R190 per maand
 • Ons skoolkwartale is dieselfde as Midstream Laerskool, maar ons is wel in Desember langer oop
 • Skool is gesluit tydens skoolvakansies, maar ons het Vakansie Program teen ekstra koste beskikbaar. Daar sal elke dag aktiwiteite met kinders gedoen word. Ure 07:00-17:00
 • Voldag inskrywings betaal nie vir Vakansie Program nie, slegs Half dag inskrywings. (R120 per dag)
 • Geen Vakansie Program vir een week in Julie nie, skool gesluit
 • Skool sluit 15 Desember tot eerste Dinsdag in Januarie elke jaar 
 • Daar word deurlopend op Whatsapp groepies terugvoering gegee oor dag se aktiwiteite en temas
 • Ouers het ook aparte Whatsapp groep waarop slegs hoof kommunikeer
 • Ons kommunikeer dmv eposse anell@koeitjieskalfies.co.za
 • Swartbord by ingang van skool
 • Juffrouens mag ook gekontak word tydens slaaptyd , 12:30-13:30 
 • Geen boodskappe sal beantwoord word tydens klastye nie.
 • Hoof en eienaar is enige tyd beskikbaar vir navrae: Anell 084 515 3755  / Carla 084 515 8636
 • Afspraak met hoof moet asb vooraf gereel word – Carla 084 515 8636

Skool Benodighede

 • Waterbottel moet elke dag skooltoe gebring word. ( geen sap)
 • Ekstra stel klere volgens seisoen en sonhoed. Ons smeer sonroom in klas
 • Geen kosblik. Uitsondering word gemaak vir allergieë
 • Geen eie speelgoed mag saamgebring word skooltoe nie
 • Skoolhempie word Vrydae gedra
 • Alle skryfbehoeftes word voorsien
 • Kinders op doeke moet eie doeke en benodighede bring
 • Alle kledingstukke en waterbottels moet asb duidelik gemerk wees

Uitstappies

 • Skool het 2 uitstappies jaarliks . Februarie en Augustus. Ouers MOET kinders vergesel . Datums word reeds aan die begin van die jaar met jaarprogram deurgegee
 • Indien ouer nie kind kan vergesel nie, sal daar toesig by skool wees
 • Skool het 2 instappies . Tweede en Vierdie kwartaal. Iemand sal dan skool kom besoek. Geen kostes vir ouers

Spesiale Dae 

 • Familie Dag: Ons jaarlikse fondsinsameling. Lekker geleentheid vir ouers om mekaar te leer ken
 • Mammadag en Pappadag: Ouers kom kuier by kind se klas en doen saam aktiwiteit
  Ouma en Oupadag: Kuiergeleentheid by skool vir grootouers asook aktiwiteit en Foto geleentheid 
  Konsert: Jaarlikse konsert buite in tuin. Toegangsgelde word gevra. Almal welkom om by te woon. Maatjies onder 2 neem nie deel aan konsert nie
 • Kroningsoggend: Gr R maatjies het formele funksie by skool

Kurrikulum

 • Nasionale kurrikulum word gevolg (Dept van Onderwys )
 • Daar word elke dag individueel gewerk met elke kind
 • Klassies is klein sodat daar persoonlik aandag aan elke kind gegee kan word
 • Rapporte word April, Julie, September en Desember uitgegee
 • Deurlopende assessering word gedoen
 • Kuns word aan einde van kwartaal huistoe gestuur
 • Kinders wat minder as 75% bywoning het, ontvang nie rapport nie
 • Babas volg Practica kurrikulum tot en met 1 jaar

Skool Gelde

 • Deposito van R5000 eenmalig betaalbaar . Terugbetaalbaar slegs met een kwartaal kennis
 • Die jaarlikse voorsieningsfonds van R1700 sluit die volgende in: T hemp, spesiale dae, skryfbehoeftes, instappies en uitstappies, skoolfotos ens. Geen gelde word deur die jaar gevra nie
 • Maandelikse snoepie geld van R15 word ook ingesluit asook bydrae tot Fondsinsamelingsprojekte wat ons skool ondersteun soos CHOC en LOSLITDAG

Skool Gelde Volgens Opsies 

 • Halfdag (07:00 – 14:00)
 • Voldag (07:00 – 17:00)
 • Skoolfooie is vooruit betaalbaar voor 5de van elke maand oor 12 maande
 • Vakansiegelde word met inskrywings van Vakansie Program betaal
 • Skool is gesluit Desember vakansie
 • Begin weer tweede Dinsdag in Januarie

Skool Fonds vir 2023

Half Dag: R3750 per maand (Fooie vir 2024 – R4000)
Vol Dag: R4600 per maand (Fooie vir 2024 – R4850)

 

Algemeen

 • Ons werk volgens standaard kurrikulum en het elke week nuwe tema
 • Babas werk op die Practica kurrikulum
 • Ons skool is uniek omdat ons klassies so klein is EN omdat die Juffrou ELKE dag individueel met elke kind kan werk
 • Ons kan hierdie groot voordeel elke dag sien in ons kinders se vordering

Bank Besonderhede 

Bank ABSA
Takkode 632005
Rekening nommer  4104415046
Verwysing  Gebruik asseblief spesiale verwysing op staat as verwysing vir betaling (K&K)