Welkom by ‘Koeitjies & Kalfies’ Kleuterskool

Christelike Onderwys

Ons volg "CAPS" kurrikulum asook Practica vir die jonger maatjies. Behalwe 'n goeie akademiese fondasie is 'n Christelike fondasie vir ons net so belangrik. Ons leer maatjies om te deel, mekaar te respekteer en liefde vir mekaar bo alles te he. Ons voel sterk om die kind as geheel, liggaam, siel en gees tot volle postensiaal te ontwikkel.

Leer en Speel

Ons moedig kinders aan om die wêreld waarin hulle leef te leer en te verken deur ontdekking. Ons poog om die kinders meestal deur speel te leer, maar klassies word ook so gestruktueerd dat dieselfde roetines elke dag gevolg word om sodoende die kind veilig te laat voel. Ons klassies is slegs 12 maatjies per klas wat optimum individuele aandag verseker. Ons Buite Speelarea is 'n lushof en maatjies word aangemoedig om soveel moontlik buite in die natuur te speel en leer.

Veilige Omgewing

Ons is binne 'n sekuriteits landgoed gelee. Elke ouer word geregistreer by hoofingang en kan met vingerafdruk by die hek toegang verkry. Geen persoon het toegang indien nie geregistreer nie. Tydelike toegang kan slegs deur my verkry word. Al ons personeel het Noodhulp en Brandopleiding en dit word jaarliks hersien. Veiligheid van ons kinders is ons grootste prioriteit!

Meer oor ons...

Wat ons ouers se

Gallery

Uitstappies/Spesiale Dae

Konsert

Algemeen